- Waarde digitaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

De geschiedenis van Waarde gaat terug tot in de 13-de eeuw. Het wordt dus te veel om een volledig historische verkenningstocht door ons dorp te maken. Daarom heeft de redactie een keuze voor u gemaakt. Maar .... wilt u iets meer weten over een bepaald onderwerp, neem dan contact met ons op en dan kijken wij wat we voor u kunnen doen.
Heeft u belangstelling voor één van onderstaande verhalen en wilt u deze op papier, neem dan contact op met de redactie.

De Hinkele, van Maire tot de Honte.

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te openen.

Verslag van de watersnoodramp.

Klik op de afbeelding om het PDF bestand te openen.

Uit het leven van Laurina Schrier.

 100 jaar burgerlijke stand:
een kijk op Waarde van 1811 tot 1911

 
 

Waarde in oude ansichtkaarten:

 
 

Uit de krantenbank Zeeland:
Een "kijkje" in het dagelijks leven in Waarde in de tweede helft van de 19-de eeuw.

 
 

Waarde in de negentiende eeuw.
Het tegenwoordigen Waarden is, ten gevolge van deze (de vloed van 1682) en andere gebeurtenissen, ook niet meer wat het voorheen was, toen het kasteel zich stout nevens de kerk verhief, er eene priorij van Tempelieren, later van de St. Jansheeren bestond, en het onderdekenschap over de gemeenten tusschen Honte en Hinkele aan den geestelijken, gelijk het dijkgraafschap over de landen aan den Heer van Waarden, was opgedragen. Ook de kerk was toen veel ruimer dan voorheen. Zij werd den 10 april 1589 door den bliksem getroffen, brandde geheel af, en werd slechts voor de helft herbouwd. Ook het dorp strekte zich voorheen verder uit, lag meest benoorden de kerk, en droeg daar den naam van het oude dorp. De beide watervloeden van den 8 Januarij en 18 Februarij 1683, die telkens deze heerlijkheid zoo geheel overstelpten, dat sommige huizen tot aan de daken onderliepen, hebben dit echter geheel gesloopt. Eene aanmerkelijke verhooging van den zeedijk heeft sedert de plaats voor soortegelijke rampen beveiligd. Zware grondbraken bragten haar echter in 1750 en 1791 van nieuws in groot gevaar, hetgeen nogtans door spoedige voorziening werd afgeweerd.
(Uit “Wandelingen door Zuid- en Noord Beveland”, een geschied- en oudheidkundig school en volksleesboek door Joh. Ab Utrecht Dresselhuis. Oorspronkelijk uitgegeven in 1832 bij F. Kleeuwens te Goes.)

 

IP Address
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu